4 Pokok Akhlak

by Ikhwan

  1. Kebijaksanaan
  2. Keberanian
  3. Kebersihan jiwa
  4. Keadilan
Advertisements